6 ส.ค.ฉลองวัด
นักบุญลอเรนซ์ นางาม

9-10 ส.ค.
ฟื้นฟูจิตใจประจำเดือน

13 ส.ค. ฉลองวัด
แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
สระแก้ว

15 ส.ค. ประชุม
สภาสงฆ์ ครั้งที่ 2/2016

18 ส.ค. ประชุมกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2016

27 ส.ค. พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ
หัวไผ่

 
 

พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่
วันที่ 27 สิงหาคม 2016
พิธีสมรสพร้อมกันของคู่แต่งงาน
วันที่ 21 สิงหาคม 2016
ฟื้นฟูจิตใจ พระเมตตาประจำปี
วันที่ 20 สิงหาคม 2016

  แต่งตั้งสภาภิบาล วัดปราจีนบุรี วันที่ 14 สิงหาคม 2016
  ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติ.. สระแก้ว วันที่ 13 สิงหาคม 2016
  ประชุมสภาภิบาล แขวงหัวไผ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2016
  ฉลองวัดนักบุญลอเรนซ์ นางาม วันที่ 6 สิงหาคม 2016
  ประชุมสภาภิบาล แขวงปราจีนบุรี วันที่ 30 กรกฎาคม 2016
  ฉลองวัดนักบุญอันนา สระไม้แดง วันที่ 23 กรกฎาคม 2016
  ประชุมสภาภิบาล แขวงจันทบุรี วันที่ 16 กรกฎาคม 2016
  แต่งตั้งสภาภิบาลวัดพระผู้ไถ่ นครนายก วันที่ 10 กรกฎาคม 2016
ประชุมสภาภิบาล แขวงสระแก้ว
วันที่ 20 สิงหาคม 2016
>> ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด
รายการอินจัน รายการพ่อบอกเล่า กิจกรรมล่าสุด

ดูรายการทั้งหมด     ดูรายการทั้งหมด     ดูกิจกรรมทั้งหมด    
     

นิรมลสาร (จันทบุรี)
นักบุญยอแซฟกรรมกร(ท่าใหม่)
แม่พระลูกประคำ (สัตหีบ)
แม่พระเมืองลูร์ด (บางแสน)
พระหฤทัยฯ (ศรีราชา)
พระนามเยซู (ชลบุรี)
นักบุญยอแซฟ (พนัสนิคม)
นักบุญฟิลิปและยากอบ (หัวไผ่)
นักบุญนิโคลัส/อัสสัมชัญ (พัทยา)
พระผู้ไถ่ (เสาวภา)
วินเซนต์เดอปอล (เขาขาด)
นักบุญเบเนดิกต์ (เขาฉกรรจ์)
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลจันทบุรี
โดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา
อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา
อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา
สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
อาทิตย์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา
อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา
อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา
อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2016
ประจำเดือนธันวาคม 2015
ประจำเดือน พฤษภาคม 2015
ประจำเดือน กรกฎาคม 2014
กางเขนคือความรอดของวิญญาณ
ผู้ต่ำต้อย
วิญญาณข้าพเจ้า ประกาศ...
<< ดูบทความทั้งหมด >>