5-6 พ.ค. เข้าเงียบ
พระสงฆ์

16 พ.ค. ฉลองวัด
แม่พระที่พึ่งของปวงชน
ดงแหลมโขด

23 พ.ค. ฉลองวัด
พระจิตเจ้า
บ้านทัพ  นิรมลสาร (จันทบุรี)
ท่าแฉลบ/แหลมประดู่
นักบุญยอแซฟกรรมกร(ท่าใหม่)
พระมารดานิจจานุเคราะห์ (ระยอง)

แม่พระลูกประคำ (สัตหีบ)
นักบุญนิโคลัส/อัสสัมชัญ (พัทยา)
แม่พระเมืองลูร์ด (บางแสน)
พระหฤทัยฯ (ศรีราชา)
พระนามเยซู (ชลบุรี)
นักบุญยอแซฟ (พนัสนิคม)
นักบุญฟิลิปและยากอบ (หัวไผ่)
แม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด (บางคล้า)
นักบุญลอเรนซ์ (นางาม)
พระผู้ไถ่ (เสาวภา)
  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลจันทบุรี
 
  กิจกรรมBEC
ผลการดำเนินงาน (2012)
แนทางการดำเนินงาน (2012)
คณะกรรมการบริหาร
  ลงทะเบียนเรียนคำสอน
 
     
 

พิธีโปรดศีลกำลัง แขวงหัวไผ่
ฉลอง 25 ปีชีวิตนักบวช
สัมมนากลุ่มผู้ผลิตลำใย เขตจังหวัดสระแก้ว
ฉลองวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่
ฉลองวัดนักบุญซอแซฟ ท่าใหม่

    ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

 

ดูทั้งหมด...>>

 
 

ดูทั้งหมด...>>


     
 
  อาทิตย์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา
  สมโภชพระวรกายและพระโลหิต
  สมโภชพระตรีเอกภาพ
  สมโภชพระจิตเจ้า
    อาทิตย์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา
  สมโภชพระวรกายและพระโลหิต
  สมโภชพระตรีเอกภาพ
  สมโภชพระจิตเจ้า

ประจำเดือนพฤษภาคม 2015
ประจำเดือนมกราคม 2015
ประจำเดือนธันวาคม 2014
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2014
ประจำเดือนตุลาคม 2014
ประจำเดือนกันยายน 2014

ประจำเดือน พฤษภาคม 2015
ประจำเดือน พฤศจิกายน
ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน
ประจำเดือน กรกฎาคม 2014
ประจำเดือน มิถุนายน 2014
ประจำเดือน พฤษภาคม 2014


     
  โปรดประทานพระปรีชาญาณ
  ผู้เลี้ยงเพียงคนเดียว
  ความรักของพระเจ้านั้นย่อมสมบูรณ์

    ที่โกละโกธา
  บุตรของแสงสว่าง
  ความสว่างเข้ามาในโลกนี้แล้ว
    ดูบทความทั้งหมด