5-6 ส.ค.
เข้าเงียบพระสงฆ์

9 ส.ค.ฉลอง
วัดนักบุญลอเรนซ์ นางาม

9 ส.ค.
พิธีบวชสังฆานุกร
พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม
พิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์
ณ สามเณราลัยแสงธรรม
สามพราน นครปฐม

16 ส.ค. ฉลอง
วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้สวรรค์
สระแก้ว

25 ส.ค. ประชุม
สภาสงฆ์ ครั้งที่ 2/2014

  นิรมลสาร (จันทบุรี)
ท่าแฉลบ/แหลมประดู่
นักบุญยอแซฟกรรมกร(ท่าใหม่)
พระมารดานิจจานุเคราะห์ (ระยอง)

แม่พระลูกประคำ (สัตหีบ)
นักบุญนิโคลัส/อัสสัมชัญ (พัทยา)
แม่พระเมืองลูร์ด (บางแสน)
พระหฤทัยฯ (ศรีราชา)
พระนามเยซู (ชลบุรี)
นักบุญยอแซฟ (พนัสนิคม)
นักบุญฟิลิปและยากอบ (หัวไผ่)
แม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด (บางคล้า)
นักบุญลอเรนซ์ (นางาม)
พระผู้ไถ่ (เสาวภา)
  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลจันทบุรี
 
  กิจกรรมBEC
ผลการดำเนินงาน (2012)
แนทางการดำเนินงาน (2012)
คณะกรรมการบริหาร
  ลงทะเบียนเรียนคำสอน
     
 
     
 

พิธีถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ฉลองวัดนักบุญลอเรนซ์ นางาม
ฉลองศาสนนาม พระคุณเจ้าเทียนชัย สมานจิต
แบ่งปันประสบการณ์งานอภิบาลครอบครัว
ฟื้นฟูจิตในครูองค์กรคาทอลิก

    ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

  พ่อบอกเล่า ตอนที่ 9

ดูทั้งหมด...>>

 
  สร้างหอระฆัง วัดอารักขเทวดา แหลมประดู่

ดูทั้งหมด...>>


     
 
  อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา
  อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา
  สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์
  อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา
    อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา
  อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา
  สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์
  อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

ประจำเดือนกรกฎาคม 2014
ประจำเดือนมิถุนายน 2014
 ประจำเดือนพฤษภาคม 2014
 ประจำเดือนเมษายน 2014
 ประจำเดือนมีนาคม 2014
 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2014

ประจำเดือน กรกฎาคม 2014
ประจำเดือน มิถุนายน 2014
ประจำเดือน พฤษภาคม 2014
ประจำเดือน เมษายน 2014
ประจำเดือน มีนาคม 2014
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2014


     
  ท่านคือศิลา
  เพียงลูกได้เชื่อ
  ปลาไหนดีควรล้วนคัดเลือกมา

    ท่อธารชีวิต
  ปังทรงชีวิต
  ทันเวลาเสมอ
    ดูบทความทั้งหมด