3 ก.ย. ฉลองวัด
แม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง

6-7 ก.ย. เข้าเงียบ
พระสงฆ์ประจำเดือน

10 ก.ย. ฉลองวัด
มารีสมภพ กบินทร์บุรี

17 ก.ย. ฉลองวัด
อารักขเทวดา แหลมประดู่

18 ก.ย. ฉลองวัด
นักบุญนิโคลัส พัทยา

22 ก.ย. ประชุมกรรมการ
บริหาร ครั้งที่ 3/2016

24 ก.ย. ฉลองวัด
อัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี

 
 

ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี
วันที่ 24 กันยายน 2016
ฉลองวัดนักบุญนิโคลัส พัทยา
วันที่ 18 กันยายน 2016
ฉลองวัดอารักขเทวดา แหลมประดู่
วันที่ 17 กันยายน 2016

  เปิดเสกอาคาร โรงเรียนศรีหฤทัย ขลุง วันที่ 8 กันยายน 2016
  ฉลองวัดแม่พระนิจจาจะเคราะห์ ระยอง วันที่ 3 กันยายน 2016
  พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ วันที่ 27 สิงหาคม 2016
  พิธีสมรสพร้อมกันของคู่แต่งงาน วันที่ 21 สิงหาคม 2016
  ฟื้นฟูจิตใจ พระเมตตาประจำปี วันที่ 20 สิงหาคม 2016
  ประชุมสภาภิบาล แขวงสระแก้ว วันที่ 20 สิงหาคม 2016
  แต่งตั้งสภาภิบาล วัดปราจีนบุรี วันที่ 14 สิงหาคม 2016
  ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติ.. สระแก้ว วันที่ 13 สิงหาคม 2016
ฉลองวัดมารีสมภพ กบินทร์บุรี
วันที่ 10 กันยายน 2016
>> ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด
รายการอินจัน รายการพ่อบอกเล่า กิจกรรมล่าสุด

ดูรายการทั้งหมด     ดูรายการทั้งหมด     ดูกิจกรรมทั้งหมด    
     

นิรมลสาร (จันทบุรี)
นักบุญยอแซฟกรรมกร(ท่าใหม่)
แม่พระลูกประคำ (สัตหีบ)
แม่พระเมืองลูร์ด (บางแสน)
พระหฤทัยฯ (ศรีราชา)
พระนามเยซู (ชลบุรี)
นักบุญยอแซฟ (พนัสนิคม)
นักบุญฟิลิปและยากอบ (หัวไผ่)
นักบุญนิโคลัส/อัสสัมชัญ (พัทยา)
พระผู้ไถ่ (เสาวภา)
วินเซนต์เดอปอล (เขาขาด)
นักบุญเบเนดิกต์ (เขาฉกรรจ์)
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลจันทบุรี
โดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
สมโภชนักบุญทั้งหลาย
อาทิตย์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา
อาทิตย์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา
อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา
อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2016
ประจำเดือนธันวาคม 2015
ประจำเดือน พฤษภาคม 2015
ประจำเดือน กรกฎาคม 2014
With God all things are possible
เมตตาธรรมนำรักสู่โลก
บุตรของโลกและบุตรของความสว่าง
<< ดูบทความทั้งหมด >>