6 ก.พ. ฉลองวัด
อารักขเทวดา โคกวัด

9-10 ก.พ.
เข้าเงียบประจำเดือน
พระสงฆ์

14 ก.พ. ฉลองวัด
แม่พระเมืองลูร์ด บางแสน

15 ก.พ. ประชุม
สภาสงฆ์ ครั้งที่ 4/2015

16 ก.พ. ประชุม
การเงิน ครั้งที่ 4/2015

20 ก.พ. ฉลองวัด
แม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า

27 ก.พ. ฉลองวัด
ธรรมาสน์ น.เปโตร ท่าแฉลบ

 
 

งานชุมนุมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5
วันที่ 30 มกราคม 2016
ฉลองวัดนักบุญเปาโลกลับใจ ปากน้ำระยอง
วันที่ 23 มกราคม 2016
ฉลองวัดพระนามเยซู ชลบุรี
วันที่ 9 มกราคม 2016

  ฉลองวัดพระนามเยซู ชลบุรี วันที่ 9 มกราคม 2016
  เข้าเงียบประจำปี พระสงฆ์สังฆมณฑลฯ วันที่ 5-8 มกราคม 2016
  งานชุมนุมกลุ่มโภชนาการ สังฆมณฑลฯ วันที่ 3 มกราคม 2016
  ฉลองวัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า
วันที่ 2 มกราคม 2016
  ฉลองวัดน้อย ปัญจทรัพย์ ดินแดง วันที่ 27 ธันวาคม 2015
  กิจกรรมคริสต์มาส ศูนยสังฆมณฑล วันที่ 23 ธันวาคม 2015
  กิจกรรมคริสต์มาส ศูนย์ธารชีวิต วันที่ 15 ธันวาคม 2015
  เปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งแมตตาธรรม จันทบุรี วันที่ 12 ธันวาคม 2015
เข้าเงียบประจำปี พระสงฆ์สังฆมณฑลฯ
วันที่ 5-8 มกราคม 2016
>> ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด
รายการอินจัน รายการพ่อบอกเล่า กิจกรรมล่าสุด

ดูรายการทั้งหมด     ดูรายการทั้งหมด     ดูกิจกรรมทั้งหมด    
     

นิรมลสาร (จันทบุรี)
นักบุญยอแซฟกรรมกร(ท่าใหม่)
แม่พระลูกประคำ (สัตหีบ)
แม่พระเมืองลูร์ด (บางแสน)
พระหฤทัยฯ (ศรีราชา)
พระนามเยซู (ชลบุรี)
นักบุญยอแซฟ (พนัสนิคม)
นักบุญฟิลิปและยากอบ (หัวไผ่)
นักบุญนิโคลัส/อัสสัมชัญ (พัทยา)
พระผู้ไถ่ (เสาวภา)
วินเซนต์เดอปอล (เขาขาด)
นักบุญเบเนดิกต์ (เขาฉกรรจ์)
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลจันทบุรี
โดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต
อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต
อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต
อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต
อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา
อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา
อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา
อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2016
ประจำเดือนธันวาคม 2015
ประจำเดือน พฤษภาคม 2015
ประจำเดือน กรกฎาคม 2014
จงแล่นเรือออกไปในที่ลึก
เมื่อข้าฯได้รับการรักษา
พระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้
<< ดูบทความทั้งหมด >>