3 ต.ค. ฉลองอาราม
คาร์แมล จันทบุรี

6-7 ต.ค.
เข้าเงียบพระสงฆ์
(ตามแขวง)

10 ต.ค. ฉลองวัด
แม่พระลูกประคำ สัตหีบ

17 ต.ค. ฉลองวัด
มารดาพระศาสนจักร
นครนายก

24 ต.ค. ฉลองวัด
ราชินีสายประคำศักดิ์สิทธิ์
บ้านสร้าง

31 ต.ค. ฉลอง
40 ปี การทำงานของ
ศูนย์สังคมพัฒนา

 
 

ฉลองบ้านเณรเล็กคามิลเลียน ศรีราชา
วันที่ 4 ตุลาคม 2015
ฉลองอารามคาร์แมล จันทบุรี
วันที่ 3 ตุลาคม 2015
ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี
วันที่ 26 กันยายน 2015
  ฉลองวัดอารักขเทวดา แหลมประดู่ วันที่ 19 กันยายน 2015
  ฉลองวัดนักบุญนิโคลัส พัทยา วันที่ 13 กันยายน 2015
  ฉลองเทิดทูนกางเขน จันทบุรี วันที่ 13 กันยายน 2015
  ฉลองวัดมารีสมภพ กบินทร์บุรี วันที่ 12 กันยายน 2015
  ฉลองวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง วันที่ 5 กันยายน 2015
  >> ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด
รายการอินจัน รายการพ่อบอกเล่า กิจกรรมล่าสุด

ดูรายการทั้งหมด     ดูรายการทั้งหมด     ดูกิจกรรมทั้งหมด    
     

นิรมลสาร (จันทบุรี)
นักบุญยอแซฟกรรมกร(ท่าใหม่)
แม่พระลูกประคำ (สัตหีบ)
แม่พระเมืองลูร์ด (บางแสน)
พระหฤทัยฯ (ศรีราชา)
พระนามเยซู (ชลบุรี)
นักบุญยอแซฟ (พนัสนิคม)
นักบุญฟิลิปและยากอบ (หัวไผ่)
นักบุญนิโคลัส/อัสสัมชัญ (พัทยา)
พระผู้ไถ่ (เสาวภา)
วินเซนต์เดอปอล (เขาขาด)
นักบุญเบเนดิกต์ (เขาฉกรรจ์)
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลจันทบุรี
โดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
สมโภชพระเยซูเจ้า
กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา
อาทิตย์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา
สมโภชนักบุญทั้งหลาย
อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา
ประจำเดือนกันยายน 2015
ประจำเดือนกรกฎาคม 2015
ประจำเดือน พฤษภาคม 2015
ประจำเดือน กรกฎาคม 2014
พระวาจาคือชีวิต
สิ่งที่พระเจ้าทรงรวมไว้
ผู้ใดเป็นเหตุให้เกิดบาป

<< ดูบทความทั้งหมด >>