14-18 ก.ค.
สัมมนาพระสงฆ์ 6 สังฆมณฑล
ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน

21-22 ก.ค.
สัมมนาสงฆ์อาวุโส
ที่บ้านเพ ระยอง

24 ก.ค. ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่ 2/2014

26 ก.ค. ฉลอง
วัดนักบุญอันนา
สระไม้แดง

28-29 ก.ค.
สัมมนาสงฆ์รุ่นน้อง

  นิรมลสาร (จันทบุรี)
ท่าแฉลบ/แหลมประดู่
นักบุญยอแซฟกรรมกร(ท่าใหม่)
พระมารดานิจจานุเคราะห์ (ระยอง)

แม่พระลูกประคำ (สัตหีบ)
นักบุญนิโคลัส/อัสสัมชัญ (พัทยา)
แม่พระเมืองลูร์ด (บางแสน)
พระนามเยซู (ชลบุรี)
นักบุญยอแซฟ (พนัสนิคม)
นักบุญฟิลิปและยากอบ (หัวไผ่)
แม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด (บางคล้า)
นักบุญลอเรนซ์ (นางาม)
พระผู้ไถ่ (เสาวภา)
  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลจันทบุรี
 
  กิจกรรมBEC
ผลการดำเนินงาน (2012)
แนทางการดำเนินงาน (2012)
คณะกรรมการบริหาร
  ลงทะเบียนเรียนคำสอน
     
 
     
 

ฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ขั้นที่ 1 รุ่น 162
รณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตในฑรงเรียน
ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.3
ฉลองวัด น.เบเนดิกต์ เขาจกรรจ์
ประชุม ส.ช.ค. แขวงจันทบุรี

    ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

  พ่อบอกเล่า ตอนที่ 8

ดูทั้งหมด...>>

 
  ฉลองวัดเซนต์ปอล แปดริ้ว

ดูทั้งหมด...>>


     
 
  อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา
  สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์
  อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา
  อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา
    อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา
  อาทิตย์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา
  อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา
  อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

ประจำเดือนกรกฎาคม 2014
ประจำเดือนมิถุนายน 2014
 ประจำเดือนพฤษภาคม 2014
 ประจำเดือนเมษายน 2014
 ประจำเดือนมีนาคม 2014
 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2014

ประจำเดือน กรกฎาคม 2014
ประจำเดือน มิถุนายน 2014
ประจำเดือน พฤษภาคม 2014
ประจำเดือน เมษายน 2014
ประจำเดือน มีนาคม 2014
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2014


     
  ปลาไหนดีควรล้วนคัดเลือกมา
  ท่อธารชีวิต
  ปังทรงชีวิต

    ทันเวลาเสมอ
  ชีวิตคือพระพร
  จงมุ่งมั่นในทางดี
    ดูบทความทั้งหมด