6 ธ.ค.ฉลองอาสนวิหาร
พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
จันทบุรี
พิธีเปิดปีศักดิ์สิทธิ์
พิธีบวชพระสงฆ์
ฉลอง 50 ปี ชีวิตสงฆ์

10 ธ.ค. ประชุม
สภาอภิบาล ระดับสังฆมณฑล

11 ธ.ค. เข้าเงียบพระสงฆ์
ประจำเดือน

13 ธ.ค. ฉลองวัด
พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
เตยใหญ่

20 ธ.ค. ฉลองวัด
นักบุญยอห์น อัครสาวก
มะขาม

25 ธ.ค.
สมโภชพระคริสตสมภพ

28 ธ.ค. ฉลองวัด
ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ปัญจทรัพย์
  นิรมลสาร (จันทบุรี)
ท่าแฉลบ/แหลมประดู่
นักบุญยอแซฟกรรมกร(ท่าใหม่)
พระมารดานิจจานุเคราะห์ (ระยอง)

แม่พระลูกประคำ (สัตหีบ)
นักบุญนิโคลัส/อัสสัมชัญ (พัทยา)
แม่พระเมืองลูร์ด (บางแสน)
พระหฤทัยฯ (ศรีราชา)
พระนามเยซู (ชลบุรี)
นักบุญยอแซฟ (พนัสนิคม)
นักบุญฟิลิปและยากอบ (หัวไผ่)
แม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด (บางคล้า)
นักบุญลอเรนซ์ (นางาม)
พระผู้ไถ่ (เสาวภา)
  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลจันทบุรี
 
  กิจกรรมBEC
ผลการดำเนินงาน (2012)
แนทางการดำเนินงาน (2012)
คณะกรรมการบริหาร
  ลงทะเบียนเรียนคำสอน
     
     
 
     
 

ประชุมสภาอภิบาล สังฆมณฑลฯ
พิธีมิสซาแรก คุณ่อโสภณ ลือดัง
พิธีเปิดปีศักดิ์สิทธิ์ บวชพระสงฆ์ใหม่
งานชุมนุมองค์กรคาทอลิก
ค่ายสัมผัสชีวิต นักเรียนปรีชานุศาสน์

    ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

  พ่อบอกเล่า ตอนที่ 13

ดูทั้งหมด...>>

 
 

ดูทั้งหมด...>>


     
 
  อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ
  อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ
  อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ
  อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ
    อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ
  อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ
  อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ
  อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

ประจำเดือนธันวาคม 2014
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2014
ประจำเดือนตุลาคม 2014
ประจำเดือนกันยายน 2014
ประจำเดือนกรกฎาคม 2014
ประจำเดือนมิถุนายน 2014

ประจำเดือน พฤศจิกายน
ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน
ประจำเดือน กรกฎาคม 2014
ประจำเดือน มิถุนายน 2014
ประจำเดือน พฤษภาคม 2014
ประจำเดือน เมษายน 2014


     
  จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า
  จงตื่นเฝ้า
  เมตตากิจ กจการิแห่งรัก

    บุตรแห่งความสว่าง
  รักพระเจ้า รักเพื่อนมนุษย์
  ของของซีซาร์ จงคืนให้ซีซ่าร์
    ดูบทความทั้งหมด