ปี ค.ศ. 2021
  ฉลองวัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ปัญจทรัพย์ ดินแดง วันที่ 26 ธันวาคม 2021
  ฉลองอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี วันที่ 11 ธันวาคม 2021
  พิธีปิดปีนักบุญโยเซฟ วัดพนัสนิคม วันที่ 8 ธันวาคม 2021
  สมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 2 วันที่ 6 ธันวาคม 2021
  สมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2021
  พิธีมิสซาเปิดสมัชชา สังฆมณฑล วันที่ 17 ตุลาคม 2021
  พิธีมิสซาออนไลน์ โอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการเป็นพระสังฆราช วันที่ 3 ตุลาคม 2021
  มิสซาออนไลน์ วันเยาวชนแห่งชาติ 2021 วันที่ 20 กันยายน 2021
  พิธีมิสซาออนไลน์ ฉลองวัดนักบุญนิโคลัส พัทยา วันที่ 19 กันยายน 2021
  พิธีปลงศพ อักแนส บัวแก้ว ฉันทพิริยกุล วันที่ 31 กรกฎาคม 2021
  วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 55 วันที่ 29 กรกฎาคม 2021
  พิธีอาซีแอส คูเรียราชินีแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์หัวไผ่ วันที่ 6 เมษายน 2021
  พิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์/รื้อฟื้นคำปฏิญาณแห่งชีวิตสงฆ์ วันที่ 31 มีนาคม 2021
  เข้าเงียบประจำปี 2021 พระสงฆ์สังฆมณฑลจันทบุรี วันที่ 29-31 มีนาคม 2021
  สัมมนาผู้ทำงานฝ่ายสังคมในสังฆมณฑลจันทบุรี วันที่ 26 มีนาคม 2021
  ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม วันที่ 20 มีนาคม 2021
  ฉลองวัดนักบุญวินเซนต์ เดอ ปอล เขาขาด วันที่ 6 มีนาคม 2021
  พิธีปลงศพ คริสตีน่า บุญแนบ ปรีชาวุฒิ วันที่ 30 มกราคม 2021
ปี ค.ศ. 2020
  ฉลองวัดนักบุญยอห์น อัครสาวก มะขาม วันที่ 26 ธันวาคม 2020
  ฉลองอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี วันที่ 12 ธันวาคม 2020
  เปิดเสกและฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร มูซู วันที่ 21 พฤศจิกายน 2020
  ฉลองวัดอัสสัมชัน พัทยา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2020
  ฉลองวัดพระคริสตราชา ปะตง จันทบุรี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2020
  ฉลองวัดมารดาพระศาสนจักร นครนายก(ภายใน) วันที่ 18 ตุลาคม 2020
  พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ 2020 วันที่ 17 ตุลาคม 2020
  ฉลองวัดแม่พระลูกประคำ สัตหีบ(ภายใน) วันที่ 11 ตุลาคม 2020
  ฟื้นฟูจิตใจในพระเมตตา ประจำปี 2020 วันที่ 10 ตุลาคม 2020
  ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี วันที่ 26 กันยายน 2020
  ฉลองวัดวัดอารักขเทวดา แหลมประดู่ วันที่ 19 กันยายน 2020
  ฉลองวัดนักบุญนิโคลัส พัทยา(ภายใน) วันที่ 13 กันยายน 2020
  ฉลองวัดมารีสมภพ กบินทร์บุรี วันที่ 12 กันยายน 2020
  พิธีแต่งตั้งสภาอภิบาลวัดบางแสน วันที่ 9 สิงหาคม 2020
  พิธีปลงศพ เปโตร นิยม ไชยเผือก วันที่ 8 สิงหาคม 2020
  วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 54 วันที่ 2 สิงหาคม 2020
  ฉลองวัดนักบุญอันนา สระไม้แดง วันที่ 1 สิงหาคม 2020
  ฉลองวัดนักบุญยาโกเบ บ่อวิน(ภายใน) วันที่ 19 กรกฎาคม 2020
  ประชุมคณะวินเซน เดอ ปอล วันที่ 27 มิถุนายน 2020
  ฉลองวัดธรรมาสน์ นักบุญเปโตร ท่าแฉลบ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2020
  ฉลองวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2020
  ฉลองวัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2020
  ฉลองวันนักบวชสากล 2020 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020
  ฉลองวัดน.เปาโลกลับใจ ปากน้ำ ระยอง วันที่ 25 มกราคม 2020
  ฉลองวัดนักบุญอันตน พนมสารคาม วันที่ 18 มกราคม 2020
  เข้าเงียบพระสงฆ์ ประจำปี 2020 วันที่ 6-9 มกราคม 2020
ธันวาคม 2019
  ฉลองวัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ปัญจทรัพย์ ดินแดง วันที่ 29 ธันวาคม 2019
  กิจกรรมคริสต์มาส ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี วันที่ 21 ธันวาคม 2019
  ฉลองอาสนวิหารฯ จันทบุรี/ปิดการฉลอง 75 ปีมิสซังจันบุรี วันที่ 14 ธันวาคม 2019
  ฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ท่าศาลา วันที่ 7 ธันวาคม 2019
  งานชุมนุมผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วยและผู้พิการ วันที่ 1 ธันวาคม 2019
พฤศจิกายน 2019
  ฟื้นฟูการทำศาสนสัมพันธ์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2019
  ฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร มูซู วันที่ 23 พฤศจิกายน 2019
  ฉลองวัดอัสสัมชัญ พัทยา แต่งตั้งสภาภิบาล... วันที่ 17 พฤศจิกายน 2019
  ฉลองวัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ อรัญฯ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2019
  แข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2019
  ฉลองวัดพระคริสตราชา ปะตง
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2019
ตุลาคม 2019
  กตัญญูครูคำสอน 75 ปี มิสซังจันทบุรี วันที่ 26 ตุลาคม 2019
  เปิดเสก วัดนักบุญยาโกเบ บ่อวิน วันที่ 20 ตุลาคม 2019
  ฉลองวัดมารดาพระศาสนจักร นครนายก วันที่ 19 ตุลาคม 2019
  ฉลองวัดแม่พระลูกประคำ สัตหีบ วันที่ 12 ตุลาคม 2019
  ฉลองอารามคาร์แมล จันทบุรี
วันที่ 5 ตุลาคม 2019
สิงหาคม/กันยายน 2019
  ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี วันที่ 28 กันยายน 2019
  ฉลองวัดอารักขเทวดา แหลมประดู่ วันที่ 21 กันยายน 2019
  ฉลองวัดน.นิโคลัส พัทยา วันที่ 15 กันยายน 2019
  ฉลองวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง วันที่ 7 กันยายน 2019
  ฉลองวัดมารีสมภพ กบินทร์บุรี
วันที่ 7 กันยายน 2019
  สัปดาห์พระคัมภีร์ รร.ปรีชานุศาสน์ วันที่ 22-23 สิงหาคม 2019
  มิสซาสุดท้าย วัดมูซูหลังปัจจุบัน วันที่ 11 สิงหาคม 2019
  ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติฯ สระแก้ว วันที่ 10 สิงหาคม 2019
  ฉลองวัดนักบุญลอเรนซ์ นางาม วันที่ 3 สิงหาคม 2019
มิถุนายน/กรกฎาคม 2019
  ฉลองวัดนักบุญอันนา สระไม้แดง วันที่ 27 กรกฎาคม 2019
  ฉลองวัดนักบุญเบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2019
  ฉลองวัดเซนต์ปอล แปดริ้ว วันที่ 29 มิถุนายน 2019
  พิธีโปรดศีลกำลัง แขวงศรีราชา วันที่ 23 มิถุนายน 2019
  ฉลองวัดพระหฤทัยฯ ศรีราชา วันที่ 15 มิถุนายน 2019
  พิธีโปรดศีลกำลัง แขวงหัวไผ่ วันที่ 9 มิถุนายน 2019
  ฉลอง 84 ปีบ้านเณร/พิธีบวชพระสงฆ์ วันที่ 8 มิถุนายน 2019
พฤษภาคม 2019
  อบรมการเขียนบันทึกเหตุการณ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2019
  ฉลองวัดแม่พระที่พึ่งฯ ดงแหลมโขด วันที่ 25 พฤษภาคม 2019
  ฉลองวัดพระจิตเจ้า บ้านทัพ วันที่ 18 พฤษภาคม 2019
  ฉลองวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2019
  พิธีโปรดศีลกำลัง แขวงสระแก้ว วันที่ 5 พฤษภาคม 2019
มีนาคม/เมษายน 2019
  ฉลองวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร ท่าใหม่ วันที่ 27 เมษายน 2019
  พิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์/รื้อฟื้นคำปฏิญาณ วันที่ 17 เมษายน 2019
  ฉลองวัดแม่พระรับสาร ตราด วันที่ 23 มีนาคม 2019
  ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม วันที่ 16 มีนาคม 2019
  อบรมฟื้นฟูและพัฒนาฆราวาส วันที่ 15 มีนาคม 2019
  ฉลองวัดน.วินเซนต์ เดอ ปอล เขาขาด วันที่ 2 มีนาคม 2019
กุมภาพันธ์ 2019
  ฉลองวัดธรรมาสน์ น.เปโตร ท่าแฉลบ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019
  ฟื้นฟูสภาอภิบาลแขวงสระแก้ว วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019
  ฉลองวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019
  อบรมฟื้นฟูและพัฒนาฆราวาส วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2019
  ฉลองวัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019
  ฉลองวัดอารักขเทวดา โคกวัด วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019
มกราคม 2019
  ฉลอง 60 ปีชีวิตสงฆ์ พระสังฆราชเทียนชัย วันที่ 29 มกราคม 2019
  ฉลองวัดน.เปาโลกลับใจ ปากน้ำ ระยอง วันที่ 26 มกราคม 2019
  ฉลองวัดนักบุญอันตน พนมสารคาม วันที่ 19 มกราคม 2019
  ฉลองวัดพระนามเยซู ชลบุรี วันที่ 12 มกราคม 2019
  เข้าเงียบพระสงฆ์ ประจำปี 2019 วันที่ 7-10 มกราคม 2019
  ชุมนุมกลุ่มโภชนาการ สังฆมณฑลจันทบุรี วันที่ 6 มกราคม 2019
ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้ที่ chandiocese@gmail.com
หรือสำนักงานสื่อมวลชน สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 ม.1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110