พฤษภาคม 2017
  พิธีโปรดศีลกำลัง แขวงปราจีน วันที่ 28 พฤษภาคม 2017
  ฉลองวัดพระจิตเจ้า บ้านทัพ วันที่ 27 พฤษภาคม 2017
  ฉลองวัดดงแหลมโขด วันที่ 20 พฤษภาคม 2017
  พิธีปลงศพ เปาโล ชัยอำนวย คูนา วันที่ 16 พฤษภาคม 2017
  สัมมนาบุคลากรศูนย์สังฆมณฑล วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2017
  ฉลองวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2017
เมษายน 2017
  ฉลองวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร ท่าใหม่ วันที่ 29 เมษายน 2017
  วันครอบครัวชาวศูนย์ฯ
วันที่ 28 เมษายน 2017
  ฟื้นฟูจิตใจพระเมตตา
วันที่ 22 เมษายน 2017
  สมโภชปัสกา วัดพระหฤทัยฯ ขลุง วันที่ 16 เมษายน 2017
  สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ อาสนวิหาฯ จันทบุรี วันที่ 13-15 เมษายน 2017
  พิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์
วันที่ 12 เมษายน 2017
มีนาคม 2017
  ฉลองวัดแม่พระรับสาร ตราด
วันที่ 25 มีนาคม 2017
  ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม
วันที่ 18 มีนาคม 2017
  ฉลองวัด น.วินเซน เดอ ปอล เขาขาด
วันที่ 11 มีนาคม 2017
กุมภาพันธ์ 2017
  พิธีปลงศพ คุณพ่อ เปาโล ประวิช หอมวิไลย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2017
  ฉลองวัดธรรมมาสน์ น.เปโตร ท่าแฉลบ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2017
  ฉลองวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017
  ฉลองวัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2017
  ฉลองวัดนักบวชสากล 2017
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2017
  ฉลองวัดอารักขเทวดา โคกวัด
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2017
มกราคม 2017
  ฉลองวัดนักบุญอันตน พนมสารคาม วันที่ 21 มกราคม 2017
  ฉลองวัดพระนามเยซู ชลบุรี วันที่ 14 มกราคม 2017
  เข้าเงียบพระสงฆ์ ประจำปี 2017 วันที่ 9-12 มกราคม 2017
  ชุมนุมกลุ่มโภชนาการ สังฆมณฑลจันทบุรี วันที่ 8 มกราคม 2017
  ฉลองวัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า วันที่ 7 มกราคม 2017
ธันวาคม 2016
  ฉลองวัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ปัญจทรัพย์ วันที่ 31 ธันวาคม 2016
  ฉลองวัดพระนางมารีฯ เตยใหญ่ วันที่ 17 ธันวาคม 2016
  ฉลองอาสนวิหารฯ จันทบุรี วันที่ 10 ธันวาคม 2016
พฤศจิกายน 2016
  ฉลองวัดพระผู้ไถ่ เสาวภา
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2016
  ฉลองวัดแม่พระถวายองค์ มูซู
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2016
  พิธีปิดประตูศักดิ์สิทธิ์
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2016
  ฉลองวัดอัสสัมชัญ พัทยา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2016
  ฉลองวัดพระคริสตราชา ปะตง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2016
ตุลาคม 2016
  ฉลองบ้านเณรเล็กคามิลเลียน ศรีราชา
วันที่ 30 ตุลาคม 2016
  พิธีมิสซาถวายเป็นพระราชกุศล...
วันที่ 23 ตุลาคม 2016
  ฉลองวัดราชินีสายประคำฯ บ้านสร้าง
วันที่ 22 ตุลาคม 2016
  ฉลองวัดมารดาพระศาสนจักร นครนายก วันที่ 15 ตุลาคม 2016
  ฉลองวัดแม่พระลูกประคำ สัตหีบ วันที่ 8 ตุลาคม 2016
กันยายน 2016
  ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี
วันที่ 24 กันยายน 2016
  ฉลองวัดนักบุญนิโคลัส พัทยา
วันที่ 18 กันยายน 2016
  ฉลองวัดอารักขเทวดา แหลมประดู่
วันที่ 17 กันยายน 2016
  ฉลองวัดมารีสมภพ กบินทร์บุรี
วันที่ 10 กันยายน 2016
  เปิดเสกอาคาร โรงเรียนศรีหฤทัย ขลุง วันที่ 8 กันยายน 2016
  ฉลองวัดแม่พระนิจจาจะเคราะห์ ระยอง วันที่ 3 กันยายน 2016
สิงหาคม 2016
  พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่
วันที่ 27 สิงหาคม 2016
  พิธีสมรสพร้อมกันของคู่แต่งงาน
วันที่ 21 สิงหาคม 2016
  ฟื้นฟูจิตใจ พระเมตตาประจำปี วันที่ 20 สิงหาคม 2016
  ประชุมสภาภิบาล แขวงสระแก้ว วันที่ 20 สิงหาคม 2016
  แต่งตั้งสภาภิบาล วัดปราจีนบุรี วันที่ 14 สิงหาคม 2016
  ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติ.. สระแก้ว วันที่ 13 สิงหาคม 2016
  ประชุมสภาภิบาล แขวงหัวไผ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2016
  ฉลองวัดนักบุญลอเรนซ์ นางาม วันที่ 6 สิงหาคม 2016
กรกฎาคม 2016
  ประชุมสภาภิบาล แขวงปราจีนบุรี วันที่ 30 กรกฎาคม 2016
  ฉลองวัดนักบุญอันนา สระไม้แดง วันที่ 23 กรกฎาคม 2016
  ประชุมสภาภิบาล แขวงจันทบุรี วันที่ 16 กรกฎาคม 2016
  แต่งตั้งสภาภิบาลวัดพระผู้ไถ่ นครนายก วันที่ 10 กรกฎาคม 2016
  ฉลองวัดน.เบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2016
  โปรดศีลกำลัง แขวงหัวไผ่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2016
  ประชุมสภาภิบาล แขวงศรีราชา วันที่ 2 กรกฎาคม 2016
มิถุนายน 2016
  ฉลองวัดเซนต์ปอล แปดริ้ว
วันที่ 25 มิถุนายน 2016
  ฉลองวัดพระหฤทัยฯ ศรีราชา
วันที่ 19 มิถุนายน 2016
  ฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ฯ สำหรับผู้เจ็บป่วยและผู้พิการ
วันที่ 12 มิถุนายน 2016
  ฉลองบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา
วันที่ 11 มิถุนายน 2016
  แต่งตั้งสภาภิบาล วัดนครนายก/บ้านเล่า
วันที่ 5 มิถุนายน 2016
  ฉลองวัดพระหฤทัยฯ ขลุง
วันที่ 4 มิถุนายน 2016
พฤษภาคม 2016
  พิธีรับศีลกำลัง แขวงปราจีนบุรี
วันที่ 22 พฤษภาคม 2016
  ฉลองวัดพระจิตเจ้า บ้านทัพ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2016
  พิธีรับศีลกำลัง แขวงศรีราชา
วันที่ 15 พฤษภาคม 2016
  ฉลองวัดแม่พระที่พึ่งห่งปวงชน แหลมโขด
วันที่ 14 พฤษภาคม 2016
  ฉลองวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่
วันที่ 7 พฤษภาคม 2016
เมษายน 2016
  ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ กรรมกร ท่าใหม่ วันที่ 30 เมษายน 2016
  ฉลองครบรอบการปฏิญาณตน
วันที่ 23 เมษายน 2016
  พิธีการรับเข้าสู่นวกภาพ/การปฏิญาณตน
วันที่ 22 เมษายน 2016
  พิธีปลงศพ คุณพ่อ ยุทธิชัย ปัญจทรัพย์
วันที่ 19 เมษายน 2016
  วันครอบครัวสงฆ์ สังฆมณฑลจันทบุรี
วันที่ 6 เมษายน 2016
  ฉลองวัดแม่พระรับสาร ตราด/วางศิลาฤกษ์
วันที่ 2 เมษายน 2016
มีนาคม 2016
  สมโภชปัสกา วัดพระหฤทัยฯ ขลุง
วันที่ 27 มีนาคม 2016
  พิธีเสกน้ำ เสกไฟ อาสนวิหารฯ จันทบุรี
วันที่ 26 มีนาคม 2016
  เสกน้ำมัน/รื้อฟื้นคำปฏิญาณชีวิตสงฆ์ วันที่ 23 มีนาคม 2016
  ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม วันที่ 19 มีนาคม 2016
  ฉลองวัดนักบุญ วินเซน เดอ ปอล เขาขาด วันที่ 5 มีนาคม 2016
กุมภาพันธ์ 2016
  การอบรมเชิงปฏิบัติการสอนคำสอน
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2016
  ฉลองวัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2016
  โครงการ "สานแสงทอง" วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2016
  อบรมธรรมทูตพระเมตตา รุ่นที่ 2 วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2016
  ฉลองวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2016
  พิธีมิสซาวันตรุษจีน วัดศรีราชา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2016
  ฉลองวัดอารักขเทวดา โคกวัด วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2016
มกราคม 2016
  งานชุมนุมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5 วันที่ 30 มกราคม 2016
  ฉลองวัดนักบุญเปาโลกลับใจ ปากน้ำระยอง วันที่ 23 มกราคม 2016
  ฉลองวัดพระนามเยซู ชลบุรี วันที่ 9 มกราคม 2016
  เข้าเงียบประจำปี พระสงฆ์สังฆมณฑลฯ วันที่ 5-8 มกราคม 2016
  งานชุมนุมกลุ่มโภชนาการ สังฆมณฑลฯ วันที่ 3 มกราคม 2016
  ฉลองวัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า วันที่ 2 มกราคม 2016
ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้ที่ chandiocese@gmail.com
หรือสำนักงานสื่อมวลชน สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 ม.1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110