มกราคม 2018
  ชุมนุมผู้สูงอายุ สังฆมณฑล ครั้งที่ 7 วันที่ 28 มกราคม 2018
  ฉลองวัด น.เปาโลกลับใจ ปากน้ำ ระยอง วันที่ 27 มกราคม 2018
  ฉลองวัดพระนามเยซู ชลบุรี วันที่ 13 มกราคม 2018
  เข้าเงียบพระสงฆ์ ประจำปี 2018 วันที่ 8-11 มกราคม 2018
  ชุมนุมกลุ่มโภชนาการ สังฆมณฑลจันทบุรี วันที่ 7 มกราคม 2018
  ฉลองวัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า วันที่ 6 มกราคม 2018
ธันวาคม 2017
  ฉลองวัดนักบุญยอห์น อัครสาวก มะขาม วันที่ 23 ธันวาคม 2017
  ฉลองวัดพระนางมารีฯ เตยใหญ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2017
  ฉลอง 70 ปี ศรีหฤทัย ขลุง
วันที่ 15 ธันวาคม 2017
  กิจกรรมคริสต์มาส ศูนย์ธารชีวิต วันที่ 13 ธันวาคม 2017
  ประชุมสภาอภิบาล สังฆมณฑลจันทบุรี วันที่ 11 ธันวาคม 2017
  ฉลองอาสนวิหารฯ จันทบุรี วันที่ 9 ธันวาคม 2017
พฤศจิกายน 2017
  เปิดเสกศาลาพระเมตตา พนัสนิคม
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2017
  ฉลองวัดพระผู้ไถ่ เสาวภา วันที่ 25 พฤศจิกายน 2017
  ฉลองวัดอัสสัมชัญ พัทยา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2017
  ฉลองวัดราชินีแห่งสันติภาพ อรัญประเทศ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2017
ตุลาคม 2017
  พิธีมิสซา ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
วันที่ 22 ตุลาคม 2017
  ฉลองวัดมารดาพระศาสนจักร นครนายก
วันที่ 21 ตุลาคม 2017
  ฉลองวัดแม่พระลูกประคำ สัตหีบ วันที่ 14 ตุลาคม 2017
  พิธเปิดเสก อารามแม่พระฟาติมา วันที่ 14 ตุลาคม 2017
  พิธีปลงศพ เปโตร เหงย ประทุมราช วันที่ 4 ตุลาคม 2017
กันยายน 2017
  พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่/ฉ.วัดปราจีนบุรี
วันที่ 30 กันยายน 2017
  ฉลองวัดอารักขเทวดา แหลมประดู่
วันที่ 23 กันยายน 2017
  มิสซาครบรอบ 10 ปี พ่อไพศาลอานามวัฒน์ วันที่ 16 กันยายน 2017
  ฉลองวัดนิโคลัส พัทยา วันที่ 10 กันยายน 2017
  ฉลองวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง วันที่ 2 กันยายน 2017
สิงหาคม 2017
  แต่งตั้งสภาอภิบาลชุดใหม่ วัดบางแสน
วันที่ 20 สิงหาคม 2017
  ฟื้นฟูจิตใจพระเมตตาประจำปี 2017
วันที่ 19 สิงหาคม 2017
  ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติฯ สระแก้ว วันที่ 19 สิงหาคม 2017
  วันสื่อมวลชนสากล
วันที่ 6 สิงหาคม 2017
  ฉลองวัดนักบุญลอเรนซ์ นางาม
วันที่ 5 สิงหาคม 2017
กรกฎาคม 2017
  ฉลองวัดน.อันนา สระไม้แดง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2017
  พิธีปลงศพ อักแนส จำนงค์ ตันเจริญ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2017
  เปิดเสกและฉลองวัดน.เบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2017
มิถุนายน 2017
  ฉลองวัดเซนต์ปอล แปดริ้ว
วันที่ 24 มิถุนายน 2017
  เปิดเสกและฉลองวัดพระหฤทัยฯ ศรีราชา
วันที่ 17 มิถุนายน 2017
  พิธีโปรดศีลกำลัง แขวงหัวไผ่ วันที่ 11 มิถุนายน 2017
  ฉลองบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา
วันที่ 10 มิถุนายน 2017
  มิสซา 100 วัน คุณพ่อประวิช หอมวิไลย วันที่ 4 มิถุนายน 2017
  พิธีโปรดศีลกำลัง แขวงศรีราชา
วันที่ 4 มิถุนายน 2017
  ฉลองวัดพระหฤทัยฯ ขลุง
วันที่ 3 มิถุนายน 2017
พฤษภาคม 2017
  พิธีโปรดศีลกำลัง แขวงปราจีน วันที่ 28 พฤษภาคม 2017
  ฉลองวัดพระจิตเจ้า บ้านทัพ วันที่ 27 พฤษภาคม 2017
  ฉลองวัดดงแหลมโขด วันที่ 20 พฤษภาคม 2017
  พิธีปลงศพ เปาโล ชัยอำนวย คูนา วันที่ 16 พฤษภาคม 2017
  สัมมนาบุคลากรศูนย์สังฆมณฑล วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2017
  ฉลองวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2017
เมษายน 2017
  ฉลองวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร ท่าใหม่ วันที่ 29 เมษายน 2017
  วันครอบครัวชาวศูนย์ฯ
วันที่ 28 เมษายน 2017
  ฟื้นฟูจิตใจพระเมตตา
วันที่ 22 เมษายน 2017
  สมโภชปัสกา วัดพระหฤทัยฯ ขลุง วันที่ 16 เมษายน 2017
  สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ อาสนวิหาฯ จันทบุรี วันที่ 13-15 เมษายน 2017
  พิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์
วันที่ 12 เมษายน 2017
มีนาคม 2017
  ฉลองวัดแม่พระรับสาร ตราด
วันที่ 25 มีนาคม 2017
  ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม
วันที่ 18 มีนาคม 2017
  ฉลองวัด น.วินเซน เดอ ปอล เขาขาด
วันที่ 11 มีนาคม 2017
กุมภาพันธ์ 2017
  พิธีปลงศพ คุณพ่อ เปาโล ประวิช หอมวิไลย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2017
  ฉลองวัดธรรมมาสน์ น.เปโตร ท่าแฉลบ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2017
  ฉลองวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017
  ฉลองวัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2017
  ฉลองวัดนักบวชสากล 2017
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2017
  ฉลองวัดอารักขเทวดา โคกวัด
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2017
มกราคม 2017
  ฉลองวัดนักบุญอันตน พนมสารคาม วันที่ 21 มกราคม 2017
  ฉลองวัดพระนามเยซู ชลบุรี วันที่ 14 มกราคม 2017
  เข้าเงียบพระสงฆ์ ประจำปี 2017 วันที่ 9-12 มกราคม 2017
  ชุมนุมกลุ่มโภชนาการ สังฆมณฑลจันทบุรี วันที่ 8 มกราคม 2017
  ฉลองวัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า วันที่ 7 มกราคม 2017
ขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้ที่ chandiocese@gmail.com
หรือสำนักงานสื่อมวลชน สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 ม.1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110