!!!--- คณะนักบวชชาย---!!!
คณะ
ชื่อสถานที่
ที่อยู่ เมือง จังหวัด รหัส
โทรศัพท์
คามิลเลียน บ้านเณรคามิลเลียน 88 ม.2 ถ.สุขุมวิท ซ.7 ต.สุรศักดิ์
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร.0-3831-2416
โทรสาร.0-3832-2810
นวสถานนักบุญคามิลโล
คามิลเลียนโซเชียล เซนเตอร์
240 ม. 2 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ
จ.ปราจีนบุรี 25190
โทร. 0-3727-7034-5
โทรสาร.0-3727-6036
คามิลเลียนโซเซียลเซนเตอร์ ระยอง
หน่วยงานสุขภาพอนามัย
สังฆมณฑลจันทบุรี
1/1 ซอยคีรี ต.ห้วยโป่ง
อ.เมืองจ.ระยอง 21150
โทร.0-3868-5480 ,
0-3869-1480 ต่อ 28
โทรสาร. 0-3868-7480
บ้านพักผู้สูงอายุ
คามิลเลียนเซเชียลเซนเตอร์
137 ม. 4 ต.จันทนิมิต
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร.0-3934-4011 ถึง 13
โทรสาร.0-3934-3350
พระมหาไถ่ สามเณราลัย
พระมารดานิจจานุเคราะห์
ตู้ ป.ณ 4 อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110
โทร.0-3832-1992 ,
0-3831-1246
โทรสาร.0-3831-2362
ศูนย์พระมหาไถ่
แห่งประเทศไทย
ตู้ ป.ณ 6 ถ.สุขุมวิท พัทยา
จ.ชลบุรี 20260
โทร.0-3842-8923 ,
0-3842-2290 ถึง 1
โทรสาร.0-3842-4261
เซนต์คาเบรียล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร.0-3831-1055 ถึง 6 ,
0-3832-3797 ถึง 8
โทรสาร.0-3831-1027
โรงเรียนอัสสัมชัญ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร.0-3861-1376
โทรสาร.0-3861-4076
ลาซาล โรงเรียนลาซาล จันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)
53 ถ.ริมน้ำ ต.จันทนิมิต
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร.0-3931-2396
โทรสาร.0-3932-5235

!!!--- คณะนักบวชหญิง---!!!
คณะ
ชื่อสถานที่
ที่อยู่ เมือง จังหวัด รหัส
โทรศัพท์
รักกางเขน
แห่งจันทบุรี
บ้านศูนย์กลางคณะรักกางเขน
แห่งจันทบุรี
108 ม. 5 ต.จันทนิมิต
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร.0-3931-2425
0-3932-5305 มหาอธิการิณี
โทรสาร.0-3932-4545
อารามฟาติมา   โทร.0-3931-3846
โทรสาร.0-3931-2423
ศูนย์อบรมคณะรักกางเขน
แห่งจันทบุรี
21/88-89 ม. 1 ต.สุรศักดิ์
อ.ศรีราชาจ.ชลบุรี 20110
โทร. 0-3831-0019
เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร โรงเรียนเซนต์ปอล คอนแวนต์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร.0-3831-1068 ,
0-3832-2268
โทรสาร.0-3831-0935
โรงเรียนเซนต์โยแซฟ ระยอง 132 หมู่ 2 ต.เนินพระ
อ.เมือง จ.ระยอง 2100
โทร. 0-3861-1356
โทรสาร.0-3880-7842
พระกุมารเยซู โรงเรียนแมรี่อิมมาคูเลตคอนแวนต์ เนินเต็ง
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.0-3827-3378
โทรสาร.0-3827-4437
แม่พระ
แห่งพระตรีเอกภาพ
บ้านผู้ฝึกหัด 8/8 ซ.แจงอุทิศ ถ.สุขุมวิท
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทร.0-3831-2013
ศูนย์เกิดใหม่หญิง 33 ถ.มิสซังอุทิศ อ.บางคล้า
จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โทร.0-3854-1693
โทรสาร.0-3854-1845
ศรีชุมพาบาล ศูนย์ธารชีวิต 463/49 ซ.ศรีนคร พัทยาเหนือ
เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 20260
โทร.0-3842-4173
คาร์แมล อารามคาร์แมล 140/10 ม.4 ต.จันทนิมิต
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1580,
0-3932-7202
โทรสาร 0-3934-3638