วัดในสังฆมณฑลจันทบุรี

มีทั้งหมด 42 วัด แบ่งออกเป็น 5 แขวง

แขวงจันทบุรี | แขวงหัวไผ่ | แขวงศรีราชา | แขวงปราจีนบุรี | แขวงสระแก้ว

แขวงจันทบุรี

มีทั้งสิ้น 10 วัด


อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล (จันทบุรี)
เจ้าอาวาส
คุณพ่ออดิศักดิ์ พรงาม

110 ม.5 ต.จันทนิมิต
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1578, 08-6307-9944
โทรสาร 0-3946-0638

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
ตั้งศีลก่อนมิสซาค่ำ(ทุกวัน)
วันอาทิตย์ 6.15 น. / 8.30 น. / 19.00 น.
วันธรรมดา 6.00 น. / 19.00 น.
วันเสาร์ 19.00 น.
นพวารฯ ทุกวันพุธ 19.00 น.

วัดนักบุญยอห์น อัครธรรมทูต (มะขาม)
เจ้าอาวาส
คุณพ่ออดิศักดิ์ พรงาม

142 ม.1 ต.มะขาม
อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150
(ติดต่อที่อาสนวิหารฯ จันทบุรี)

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 8.30 น.
ศุกร์ต้นเดือน 19.00 น.

วัดพระคริสตราชา (ปะตง)
เจ้าอาวาส
คุณพ่ออดิศักดิ์ พรงาม

888 ม. 5 ต.ทรายขาว
อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180
(ติดต่อที่อาสนวิหารฯ จันทบุรี)

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 14.30 น.

วัดแม่พระถวายองค์ (มูซู)
เจ้าอาวาส
คุณพ่อพงษ์นิรันดร์ นัมคณิสรณ์

1/1 หมู่ 5 ต.ชากไทย
อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี  22210
โทร. 08-7813-4170

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 15.00 น.

วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า (ขลุง)
เจ้าอาวาส
คุณพ่อพินันต์ พรประสิทธิ์

231 ถ.เทศบาลสาย 2 ต.ขลุง
อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
โทร. 0-3949-4797, 08-9933-4493
โทรสาร 0-3949-4956

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 6.00 น. / 8.30 น. / 18.30 น.
วันธรรมดา 6.0 0น. / 18.30น.
วันเสาร์ 6.00 น. / 18.30 น. นพวารฯ
ศุกร์ต้นเดือน 19.00 น. (แห่)

วัดแม่พระรับสาร (ตราด)
เจ้าอาวาส
คุณพ่อวิเชียร ฉันทพิริยกุล

ชุมชนคริสตชนบ่อไร่และหนองบอน
38 ซ.ท่าเรือจ้าง 2 ถ.ท่าเรือจ้าง
ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทร. 0-3951-2182, 0-3951-2622

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 8.00 น.
วันจันทร์-วันพฤหัสฯ 6.00 น.
วันศุกร์ มิสซานักเรียน 8.00 น.
วันเสาร์19.30 น. นพวารฯ

วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร (ท่าใหม่)
เจ้าอาวาส
คุณพ่อสมภพ ประทุมราช

115 ถ.ศรีนวดิตถ์ ต.ท่าใหม่
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
โทร. 08-2355-4514

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 8.00 น.
วันจันทร์-วันพุธ 18.30 น.
วันศุกร์-วันเสาร์ 18.30 น.
ศุกร์ต้นเดือน 18.30 น.
นพวารฯ วันเสาร์ก่อนมิสซา

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ (ท่าศาลา)
เจ้าอาวาส
คุณพ่อสมภพ ประทุมราช

9/3 ม. 2 ต.รำพัน
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
(ติดต่อที่วัดท่าใหม่)
โทร. 08-2355-4514

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 11.00 น.

วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร (ท่าแฉลบ)
เจ้าอาวาส
คุณพ่อสมพร มีมุ่งกิจ

101/1 ม.10 ต.บางกะจะ
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 08-9500-1412

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 9.30 น.
วันจันทร์-วันเสาร์ 18.00 น.

วัดอารักขเทวดา (แหลมประดู่)
เจ้าอาวาส
คุณพ่อสมพร มีมุ่งกิจ

15 ม. 2 ต.บางกะไชย
อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22120
(ติดต่อที่วัดท่าแฉลบ)
โทร. 08-9500-1412

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 7.30 น.

แขวงหัวไผ่

มีทั้งสิ้น 6 วัด


วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ (หัวไผ่)
เจ้าอาวาส

คุณพ่อทรงวุฒิ วงษ์สิริโรจน์
70 ม.1 ต.โคกขี้หนอน
อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร. 09-9016-5040

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 10.00 น. / 16.00 น.
วันจันทร์-วันศุกร์ 19.00 น.
วันเสาร์ 19.00 น. (แทนวันอาทิตย์)
ตั้งศีลฯ ทุกวันศุกร์ต้นเดือน
นพวารฯ ทุกวันพฤหัสบดี

วัดนักบุญยอแซฟ (พนัสนิคม)
เจ้าอาวาส
คุณพ่อลือชัย จันทร์โป๊
24 ถ.วัดโรมันคาทอลิก ต.พนัสนิคม
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทร. 0-3846-1744 ต่อ 100
โทรสาร 0-3846-1001
กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 6.00 น. / 9.00 น.
วันจันทร์-วันเสาร์ 19.30 น.
จ.-ส.(บ้านลอเลรนโซ) 6.15 น.
ศุกร์ต้นเดือน 19.00 น.ตั้งศีลฯก่อนมิสซา
นพวารฯ ทุกวันเสาร์์

วัดเซนต์ปอล (แปดริ้ว)
เจ้าอาวาส

คุณพ่อเกียรติศักดิ์ รุ่งเรือง
62 ม.9 ต.บางตีนเป็ด
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3851-8617
บ้านซิสเตอร์ 0-3882-3946
โทร 06-5442-2959

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 8.30 น.
วันจันทร์-วันศุกร์ 6.00 น.
ศุกร์ต้นเดือน 19.00 น.
นพวารฯ ทุกวันเสาร์ 19.00 น.

วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด (บางคล้า)
เจ้าอาวาส
คุณพ่อจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม
44 ถ.วัฒนปรีดา ต.บางคล้า
อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โทร. 0-3854-1012
กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 8.30 น.
วันจันทร์-วันศุกร์ 6.00 น.
วันเสาร์ 19.00 น. นพวารฯ

วัดนักบุญอันตน (พนมสารคาม)
เจ้าอาวาส

คุณพ่อปรีชา สกุลอ่อน
333/5 ม.1 ต.พนมสารคาม
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทร. 08-1687-8343

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 10.30 น.

วัดนักบุญอันนา (สระไม้แดง)
เจ้าอาวาส
คุณพ่อไพรัช จักรวาลธนารักษ์

254 ม.5 ต.คู้ยายหมี
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
โทร. 09-2595-9919

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 8.30 น.
วันธรรมดา 19.30 น

แขวงศรีราชา

มีทั้งสิ้น 11 วัด


วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ (ปัญจทรัพย์)
เจ้าอาวาส
คุณพ่ออนุสรณ์ พงษ์สวัสดิ์

212 ซ.โชคชัยร่วมมิตร ถ.วิภาวดี-รังสิต
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2691-4869 ถึง 70
โทรสาร  0-2276-8007

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 8.30 น.
วันจันทร์-วันศุกร์ 6.15 น.
ศุกร์ต้นเดือน 8.00 น.
วันเสาร์ 19.30 น.

วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า (ศรีราชา)
เจ้าอาวาส

คุณพ่อยอด เสนารักษ์
11/2 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0-3831-1031, 08-6143-9248
โทรสาร 0-3831-1031

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ ไทย 6.30น / 9.00 น. / 19.30 น.
อังกฤษ 11.00 น.

วันจันทร์ 6.00 น.
วันอังคาร -เสาร์ 19.30 น.
นพวารฯ ทุกวันเสาร์
ศุกร์ต้นเดือน 19.30 น.

วัดพระนามเยซู (ชลบุรี)
เจ้าอาวาส
คุณพ่อประสาน พงศ์ศิริพัฒน์
342/2 ถ.เจตน์จำนงค์ ต.บางปลาสร้อย
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3828-3253
โทรสาร 0-3827-6902
บ้านพักซิสเตอร์ 0-3826-1433
กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 6.30น / 8.30 น.
วันจันทร์-วันศุกร์ 6.00 น...
วันศุกร์ต้นเดือน 19.30 น.
วันเสาร์ 19.30 น. นพวารฯ

วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ (ระยอง)
เจ้าอาวาส
คุณพ่อวีระชน นพคุณทอง
131/7 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3861-1778 ,08-1907-6382
โทรสาร 0-3861-6845
บ้านซิสเตอร์ 0-3861-6726
กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ ไทย 8.45 น.
อังกฤษ 11.00 น.
วันธรรมดา ไทย 6.30 น.
วันเสาร์ 17.00 น. นพวารฯก่อนมิสซา
ศุกร์ต้นเดือน 16.00 น.(เฝ้าศีลฯ) 17.00 น. มิสซา
มิสซานักเรียน 8.00 น.

วัดนักบุญเปาโลกลับใจ (ปากน้ำ ระยอง)
เจ้าอาวาส

คุณพ่อสุพจน์ นัมคณิสรณ์
23/2 ถ.อารีราษฎร์ ต.ปากนํ้า
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 08-6343-8777

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 9.30 น.
วันศุกร์ 19.00 น.

วัดแม่พระลูกประคำ (สัตหีบ)
เจ้าอาวาส

คุณพ่อชูชาติ ชุณหกิจ
190/6 ม.2 ต.สัตหีบ
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทร. 0-3843-7869
โทรสาร 0-3843-7869

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 9.00 น.
วันเสาร์ 19.00 น.
วันศุกร์ต้นเดือน 19.00 น.
นพวารฯ ทุกวันเสาร์

วัดเซนต์นิโคลัส (พัทยา)
เจ้าอาวาส
คุณพ่อเอนก นามวงษ์
10/98 ม.9 ถ.สุขุมวิท กม.145 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3841-5322
* หมายเหตุ: สำนักงานวัดปิดทุกวันจันทร์
กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ ไทย 7.00 น. /10.00 น.
อังกฤษ 8.30 น. /16.00 น.
เกาหลี 17.30 น.

วันพุธ ไทย 19.30 น. อังกฤษ 18.30 น.
วันเสาร์ ไทย 19.30 น. อังกฤษ 18.00 น.
ศุกร์ต้นเดือน ไทย 19.30 น .อังกฤษ 18.30 น.
นพวารฯ ทุกวันพุธ

วัดอัสสัมชัญ (พัทยา)
เจ้าอาวาส
คุณพ่อเอนก นามวงษ์

80/10 ม.9 ต.โป่ง
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
(ติดต่อที่วัดน.นิโคลัส พัทยา)

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ ไทย 9.00 น.
อังกฤษ 11.00 น.

วัดพระตรีเอกภาพ พัทยา
เจ้าอาวาส
คุณพ่อเอนก นามวงษ์


(ติดต่อที่วัดเซนต์นิโคลัส พัทยา)

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ ไทย 16.00 น.
ทุกวันที่ 8 ของเดือน 16.00 น.

วัดแม่พระเมืองลูร์ด (บางแสน)
เจ้าอาวาส
คุณพ่อสมศักดิ์ พรประสิทธิ์

167 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 0-3874-5216
โทรสาร 0-3839-2850

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ ไทย 10.30 น.
อังกฤษ 9.00 น.

วันจันทร์-วันศุกร์ 11.00 น.
นพวารฯ ทุกวันเสาร์ 19.00 น.

วัดนักบุญยาโกเบ (บ่อวิน)
เจ้าอาวาส
คุณพ่อเศกสม กิจมงคล

301 ม.3 ต.บ่อวิน
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 08-4784-1100, 0-3835-0605 ถึง 9
โทรสาร 0-3835-0609

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 9.30 น.

แขวงปราจีนบุรี

มีทั้งสิ้น 9 วัด


วัดอัครเทวดามีคาแอล (ปราจีนบุรี)
เจ้าอาวาส

คุณพ่อบุญชอบ พงศ์ศิริพัฒน์
66 ถ.แก้วพิจิตร ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร 08-1996-5778

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 8.30 น.
วันจันทร์-วันเสาร์ 19.30 น.

วัดอารักขเทวดา (โคกวัด)
เจ้าอาวาส

คุณพ่อพูนพงษ์ คูนา
224 ม.2 ต.โคกปีป
อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190
โทร./โทรสาร 0-3727-6148

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 6.00 น. /8.30 น.
วันจันทร์-วันเสาร์์ 19.00 น.
นพวารฯ ทุกวันพุธ
(มิสซานักเรียน
ศุกต้นเดือนและศุกร์ที่3ของเดือน 8.30 น.)

วัดพระผู้ไถ่ (เสาวภา)
เจ้าอาวาส

คุณพ่อวัชรินทร์ สมานจิต
184 ม.2 ต.องครักษ์
อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทร. 0-3739-1087
โทรสาร 0-3732-2716

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 9.00 น.
วันจันทร์ -วันเสาร์ 19.00 น.

วัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล (เตยใหญ่)
เจ้าอาวาส

คุณพ่อทวี อานามวัฒน์
9 ม.7 ต.บางสมบูรณ์
อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทร. 08-1863-8593

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 9.00 น.
วันอังคาร-วันเสาร์ 18.30 น.
นพวารณ ทุกวันเสาร์

วัดมารดาพระศาสนจักร (นครนายก)
เจ้าอาวาส

คุณพ่ออันเด ไชยเผือก
257 ซ.ร่วมพัฒนา ต.บ้านใหญ่
อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร. 09-3454-5951

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
สัปดาห์ที่1 นพวารฯแม่พระ 8.00 น.
สัปดาห์ที่2 ตั้งศีลมหาสนิท 8.00 น.
วันอาทิตย์ 8.00 น.
วันศุกร์ต้นเดือน 18.00 น.

วัดพระคริสตประจักษ์ (บ้านเล่า)
เจ้าอาวาส

คุณพ่ออันเด ไชยเผือก
126 ม.3 ต.ท่าทราย
อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร. 09-3454-5951

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
สัปดาห์ที่1 นพวารฯแม่พระ 10.00 น.
สัปดาห์ที่3 ตั้งศีลมหาสนิท 10.00 น.
วันอาทิตย์ 10.00 น.
วันศุกร์ต้นเดือน 9.00 น.

วัดแม่พระที่พึ่งแห่งปวงชน (แหลมโขด)
เจ้าอาวาส

คุณพ่อนภา กู้ชาติ
19 ม.9 ต.บ้านพระ
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
โทร. 0-3721-2198, 08-1809-0822

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 10.00 น.
วันจันทร์-วันศุกร์ 6.30 น.
วันเสาร์ 19.30 น.

วัดราชินีสายประคำศักดิ์สิทธิ์ (บ้านสร้าง)
เจ้าอาวาส

คุณพ่อสุทัศน์ เภกะสุต
100 ม.10 ต.บางพลวง
อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โทร. 08-1827-1956

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 8.30 น.

วัดมารีสมภพ (กบินทร์บุรี)
เจ้าอาวาส

คุณพ่อประสพ เจริญนิตย์
(กลุ่มคริสตชนประจันตคาม)
582 ม.17 ถ.ฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา
ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โทร. 08-1642-7411

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 8.30 น.
วันจันทร์-วันเสาร์ 6.00 น. (วัดประจำบ้าน)
วันศุกร์(มิสซานักเรียน) 8.00 น.

แขวงสระแก้ว

มีทั้งสิ้น 6 วัด


วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ (สระแก้ว)
เจ้าอาวาส

คุณพ่อสุดเจน ฝ่นเรือง
20/1 ถ.เทศบาล 10 ต.สระแก้ว
อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
โทร. 0-3724-1470
โทรสาร 0-3724-2260 / 0-3742-1981 ต่อ 201

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 8.00 น.
โอกาสพิเศษ 19.00 น.

วัดพระจิตเจ้า บ้านทัพ
เจ้าอาวาส

คุณพ่อสุดเจน ฝ่นเรือง
565 ม.5 ต.ท่าเกษม
อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
(ติดต่อที่วัดสระแก้ว)

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 10.00 น.

วัดนักบุญเบเนดิกต์ (เขาฉกรรจ์)
เจ้าอาวาส

คุณพ่ออภิชิต ชินวงค์
500 ม.4 ถ.เทศบาล 14 ต.เขาฉกรรจ์
อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000
(ติดต่อที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯ)
โทร. 08-9939-8665

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 10.00 น.

วัดคาทอลิกนักบุญลอเรนซ์ นางาม
เจ้าอาวาส

คุณพ่อนิคม โยธารักษ์
383 ม.16 ต.ท่ากระดาน
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
โทร. 08-9528-6235

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 8.00 น.
วันจันทร์-วันเสาร์ 6.00 น

วัดคาทอลิกนักบุญวินเซนเดอปอล เขาขาด
เจ้าอาวาส

คุณพ่อศักดา เกียรติเกษม
106 ม.6 ต.แซออร์
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทร. 09-4924-6992

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 8.30 น.
ศุกร์ต้นเดือน 18.30 น.

วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ (อรัญประเทศ)
เจ้าอาวาส

คุณพ่อนันทพล สุขสำราญ
254 ม.3 ต.บ้านด่าน
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โทร. 08-9496-6565

กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 9.00 น.
วันศุกร์ต้นเดือน 19.00 น.
ทุกวันที่ 8 ของเดือน(ยกเว้นวันอาทิตย์)
มิสซาเทิดเกียรติแม่พระ 19.00 น.